Top

Bell Schedule

Regular Schedule

CHS Bell Schedule 2018-2019
1st 7:50 – 9:08 (78 min)
2nd 9:13 – 10:31 (78 Min)
3rd XLT 10:36 – 11:16 (45 min)
Lunch 11:16 – 12:04 (45 min)
4th 12:04 – 1:22 (78 Min)
5th 1:27 – 2:45 (78 min)

Late Start Wednesday Bell Schedule

CHS Wednesday Bell Schedule 2018-2019
1st 9:40 – 10:43 (63 min)
2nd 10:48 – 11:51 (63 Min)
Lunch 11:51 – 12:34 (43 min)
4th 12:34 – 1:37 (63 Min)
5th 1:42 – 2:45 (63 min)

CCR Week Bell Schedule

1st 7:50 - 9:01 (54 min.)
2nd 9:06 - 10:17 (54 min.)
3rd 10:22 - 11:33 (54 min.)
Lunch 11:33 - 12:19 (45 min.)
4th 12:19 - 1:30 (54 min.)

(Buses will run @ 1:30)
No Late Start & No CCR Class on Wednesday

A.M. "Split Assembly" Schedule

1st 7:50 - 9:08 (78 min.)
Group 1 Assembly 9:13 - 9:56(43 min.)
Group 2/ 2nd Period 9:13 - 10-:31(78 min.)
Group 2 Assembly 10:33 - 11:16 (46 min.)
Group 1/2nd Period 10:00 - 11:16 (78 min.)
Lunch 11:16 - 12:04 (48 min.)
4th 12:04 - 1:22 (78 min.)
5th 1:27 - 2:45 (78 min.)

P.M. Shortened Schedule

1st 7:50 - 9:08 (78 min.)
2nd 9:13 - 10:31 (78 Min.)
Lunch 10:31 - 11:19 (48 min.)
4th 11:19 - 12:37 (78 min.)
5th 12:42 - 2:00 (78 min.)
Assembly 2:05 - 2:45 (40 min.)


Cedar High School
703 W 600 S
Cedar City, UT 84720
Phone: 435-586-2820
Fax: 435-586-2826