Top

Bell Schedule

Regular Schedule

1st 7:50 - 9:18 (88 min.)
2nd 9:23 - 10:51 (88 min.)
Lunch 10:51 - 11:39 (48 min.)
3rd 11:39 - 1:07 (88 min.)
4th 1:12 - 2:40 (88 min.)

Late Start Wednesday Bell Schedule

PLC's/Student Intervention 7:50 - 9:35(105 min.)
1st 9:40 - 10:34 (54 min.)
CCR 10:39 - 11:03 (22 min.)
2nd 11:08 - 12:02 (54 min.)
Lunch 12:02 - 12:47 (45 min.)
3rd 12:47 - 1:41 (54 min.)
4th 1:46 - 2:40 (54 min.)

CCR Week Bell Schedule

1st 7:50 - 9:01 (54 min.)
2nd 9:06 - 10:17 (54 min.)
3rd 10:22 - 11:33 (54 min.)
Lunch 11:33 - 12:19 (45 min.)
4th 12:19 - 1:30 (54 min.)

(Buses will run @ 1:30)
No Late Start & No CCR Class on Wednesday

A.M. Shortened Schedule

1st 7:50 - 9:06 (76 min.)
Assembly 9:12 - 9:55 (43 min.)
2nd 10:00 - 11:16 (76 min.)
Lunch 11:16 - 12:03 (47 min.)
3rd 12:03 - 1:19 (76 min.)
4th 1:24 - 2:40 (76 min.)

A.M. "Split Assembly" Schedule

1st per 7:50 - 9:11 (81 min.)
Group 1 Assembly/2nd per 9:16 - 10:00(44 min.)
Group 2 Assembly/2nd per 10:20 - 11:06 (46 min.)
Lunch 11:06 - 11:53 (48 min.)
3rd per 11:53 - 1:14 (81 min.)
4th per 1:19 - 2:40 (81 min.)

P.M. Shortened Schedule

1st per 7:50 - 9:08 (78 min.)
2nd per 9:13 - 10:31 (78 Min.)
Lunch 10:31 - 11:19 (48 min.)
3rd 11:19 - 12:37 (78 min.)
4th 12:42 - 2:00 (78 min.)
Assembly 2:05 - 2:40 (35 min.)


Cedar High School
703 W 600 S
Cedar City, UT 84720
Phone: 435-586-2820
Fax: 435-586-2826