Regular Schedule

CHS Bell Schedule 2019-2020
1st 7:50 – 9:08 (78 min)
2nd 9:13 – 10:31 (78 min)
3rd XLT 10:36 – 11:16 (45 min)
Lunch 11:16 – 11:59 (45 min)
4th 12:04 – 1:22 (78 min)
5th 1:27 – 2:45 (78 min)

A/B Schedule/Calendar

Late Start Wednesday Bell Schedule

CHS Wednesday Bell Schedule 2019-2020
1st 9:40 – 10:43 (63 min)
2nd 10:48 – 11:51 (63 min)
Lunch 11:51 – 12:29 (43 min)
4th 12:34 – 1:37 (63 min)
5th 1:42 – 2:45 (63 min)


CCR Week Bell Schedule

1st 7:50 – 9:01 (71 min.)
2nd 9:06 – 10:17 (71 min.)
4th 10:22 – 11:33 (71 min.)
Lunch 11:33 – 12:19 (46 min.)
5th 12:19 – 1:30 (71 min.)

(Buses will run @ 1:30)
No Late Start & No CCR Class on Wednesday


A.M. “Split Assembly” Schedule

1st 7:50 – 9:08 (78 min.)
Group 1 Assembly 9:13 – 9:56(43 min.)
Group 2/ 2nd Period 9:13 – 10-:31(78 min.)
Group 2 Assembly 10:33 – 11:16 (46 min.)
Group 1/2nd Period 10:00 – 11:16 (78 min.)
Lunch 11:16 – 11:59 (48 min.)
4th 12:04 – 1:22 (78 min.)
5th 1:27 – 2:45 (78 min.)


P.M. Shortened Schedule

1st 7:50 – 9:08 (78 min.)
2nd 9:13 – 10:31 (78 Min.)
Lunch 10:31 – 11:14 (48 min.)
4th 11:19 – 12:37 (78 min.)
5th 12:42 – 2:00 (78 min.)
Assembly 2:05 – 2:45 (40 min.)